Runkotarkastus ja sähkötöitä

Tänään pidettiin rakennesuunnittelijan ja vastaavan mestarin kanssa kantavien osien runkotarkastus. Kaupungin rakennusvalvonnasta tilaan tarkastuksen sitten sen jälkeen, kun  nyt havaitut pienet puutteet on ensin korjattu.

Eli tässä ”meidän omassa” tarkastuksessa huomattiin, että pari pattinkia oli tullut liian lähelle tiilipiippua. Tiilistäkin muuraamalla tehty piippu siis vaatii myöskin ympärilleen vähintään 100mm suojaetäisyyden lähimpään palavaan materiaaliin, ja se suojaetäisyys ei muuksi muutu, vaikka siihen väliin yrittäisi tunkea jotain palamatonta materiaalia. Eli ei onnistu näin:

Yksi koolauspattingeista liian lähellä tiilipiippua. 100mm turvaetäisyys ei täyty. Tosin keskikerroksessa tiilipiipun ulkopinta tuskin koskaan saavuttaa esim. +30C lämpötilaa, jos kellarissa poltetaan saunan kiuasta tai takkahuoneen takkaa, tai vaikka molempia yhtä aikaa. Tietysti nokipalotilanteessa tilanne voi olla toinen, jos piippu altistuu puoli tuntia 1000C kuumuudelle. Mutta tiilipiipun pitäisi kestää sellainenkin tilanne. Määräykset ovat kuitenkin aina määräyksiä, eli tämä pattinki siirtyy 15cm sivusuunnassa, tai niin että 10cm turvamääräys täyttyy.

Yksi koolauspattingeista liian lähellä tiilipiippua. 100mm turvaetäisyys ei täyty. Tosin keskikerroksessa tiilipiipun ulkopinta tuskin koskaan saavuttaa esim. +30C lämpötilaa, jos kellarissa poltetaan saunan kiuasta tai takkahuoneen takkaa, tai vaikka molempia yhtä aikaa. Tietysti nokipalotilanteessa tilanne voi olla toinen, jos piippu altistuu puoli tuntia 1000C kuumuudelle. Mutta tiilipiipun pitäisi kestää sellainenkin tilanne. Määräykset ovat kuitenkin aina määräyksiä, eli tämä pattinki siirtyy 15cm sivusuunnassa, tai niin että 10cm turvamääräys täyttyy.

Oleellisin kohta määräyksissä on kait alkulause, jossa säädetään että paikalla tehtyjen piippujen ympärillä pitää olla tietty – ja suhteellisen suuri – turvaetäisyys, koska piipulla ei ole etukäteen tehtyä palotestausta, niin kuin keittiön ja olohuoneen väliin tulevassa Schiedelin Rondo valmispiipussa on tehty. Se vaatii siis ympärilleen vain 50mm suojaetäisyyden.

Suomen rakentamismääräyskokoelman kohta E3 menee siis näin: ”Paikalla tehdyn savupiipun ja rakennusosan väliin jätetään vähintään noin 20 mm liikuntaväli, joka täytetään tarkoitukseen sopivalla A1 luokan rakennustarvikkeella. Rakennesuunnittelussa otetaan huomioon viereisten rakenteiden käyttötilan mukaiset muodonmuutokset suhteessa savupiippuun liikuntavälin leveyttä määritettäessä. Muun kuin A1 luokan rakennustarvikkeista tehdyt rakennusosat sijoitetaan vähintään 100 mm:n etäisyydelle savupiipun ulkopinnasta. Väli- tai yläpohjan läpimenokohtaan sekä seinän liittymäkohtaan asennetaan vähintään 100 mm paksu lämpöä eristävä kerros soveltuvaa A1 luokan rakennustarviketta. Tiilistä muuratun savupiipun suojaetäisyyttämuihin rakennusosiin voidaan pitää riittävänä, kun piipun seinämän paksuus on vähintään 230 mm. Suojaetäisyyksiä täsmennetään tarvittaessa täydentävillä laskelmilla tai kokeellisesti.”

Jos piipun ympärillä (esim. kellarissa) on 20mm päässä vaikkapa kevytsoraharkko, niin se tilanne ilmeisesti on ihan okei, mutta puutavaraa ei saa tuoda 100mm lähemmäs? Näin kait tuo pitkä ja monimutkaiselta kuulostava ohjeistus pitää sitten suomentaa?

Tässä vielä toinen tukipuu piipun toiselta puolelta, eli vähän siirretään tätäkin:

 

Naulalevyllä kiinnitettyä tuplapattinkia siirretään jonkin matkaa,eli 20-30 cm oikealle, niin että 100mm paloturvaetäisyys täyttyy.

Naulalevyllä kiinnitettyä tuplapattinkia siirretään jonkin matkaa,eli 20-30 cm oikealle, niin että 100mm paloturvaetäisyys täyttyy.

Samaan aikaan kellarissa on tehty sähkötöitä kiinnittämällä suojaputkia ontelolaatan alapintaan tai roilottamalla johtoja suojaputkineen kevytsoraharkkojen sisään. Ylemmissä kerroksissa sähköasennustyöt nopeutuvat huomattavasti, kun sähköjohdot voi vetää sellaisenaan kosteussuojamuovin sisäpuolella olevan ristivilloituksen sisään, ja mitään suojaputkituksia ei enää puurakenteissa tarvita. Ei ihme että puurakenteinen talo on paljon nopeampi ja halvempi rakentaa. (Tai siis periaatteessa mikään säädös ei vaadi suojaputkitusta sähköjohdoille muuta kuin silloin jos johtoa vedetään lattian sisään, mutta yleensä kai suojaputket on johtojen ympärille tapana laittaa, jos johto jätetään laastin ja harkon sisään?)

Eli tällä kertaa kellarissa näin, mitä alla olevista kuvista näkyy: