Kunnallistekniikan lausunto, hakemus jätetty

Tänään oli vuorossa ensin käynti Tikkurilan kopiopalvelussa, ja sen jälkeen niiden kopioiden kanssa Kuntatekniikan keskukseen kunnallistekniikan lausuntoa hakemaan. Kaikki tarvittava oli mukana, ja kunnallistekniikan lausunto pitäisi tällä hetkellä tulla 2-3 viikossa, tai huhtikuun puolella kuitenkin. Sen jälkeen voi sitten jättää vasta rakennuslupahakemuksen. Tai voi sen jättää toki aikaisemminkin, mutta hakemus ei etene ennen kuin kunnallistekniikan lausunto on saatu.

Samalla reissulla tuli poikettua myös kaavoituksen ja maankäytön asiakaspalvelussa, joka on Handelsbankenin talossa, ihan kuntatekniikan keskusta vastapäätä. Rakennuslupaa varten kun tarvitaan liitteeksi vielä ajantasainen asemakaavakuva ja kaavadokumentti. Nämä saa parhaiten ja ilmaiseksi Vantaan kaupungin nettisivuilta (karttapalvelusta), mutta en ollut varma siitä, että miltä nuo dokumentit oikein näyttävät, niin kävin kysymässä varmuuden vuoksi. Ja sain erittäin hyvää palvelua Vantaan kaupungilta molemmista palvelupisteistä (kuntatekniikan keskus ja kaavoituksen asiakaspalvelu).

Näin ne asiat etenevät. Hitaasti, mutta varmasti. Tai etenenminen on itse asiassa paljon hitaampaa mitä olisin talvella vielä kuvitellut. Ensimmäisen kesän tavoite oli ensin saada talo valmiiksi vesikattoon asti, jolloin se olisi vielä runkoleijonalla päällystetty talven yli seuraavaa kevättä odottamaan. Jos nyt kuitenkin käy niin, että rakentamisen aloittaminen viivästyy oleellisesti, rakentamisen voi ensimmäisen kesän jälkeen pysäyttää myös kellarin valmistumisen jälkeen, siihen tilaan kun ensimmäisen kerroksen päälle nostetaan ontelolaatat välipohjaksi. Puutavaraa voi alkaa lisäämään sitten seuraavana keväänäkin, jos näyttää siltä, että vesikattoon asti ei ehdi enää millään. Tosin koolaukset tekee kyllä aika nopeasti pystyyn. Ehkä kuukaudessa?

Hurjat määrät paperia rakennusluvan hakemisessa!

Rakennuslupahakemuksen liitteitä tarvitaan yhteensä noin 11 kpl. Melkoinen määrä papereita! Eikä se määrä, vaan myös papereiden saaminen kestää.

Esim. ”lausunto kunnallistekniikasta” tarvitaan, ja sen saaminen kestää 2-5 viikkoa. Taitaa tulla kesä ennen kuin saadaan lupa aloittaa… No, jälkiviisaana voi todeta, että olisi pitänyt surffailla Vantaan kaupungin nettisivuilla jo aiemminkin, koska siellä olisi ollut hyvä neuvo: ”Lausunto kunnallistekniikasta tulee hakea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ennen rakennusluvan vireillepanoa”. Ja tämän yhden liitteen saamiseksi tarvitaan sille vielä omat liiteensä, jotka Vantaan kaupungin nettisivujen mukaan ovat seuraavat:

Tarvittavat asiakirjat
• Lausuntopyyntölomake
– tontin/rakennuspaikan tiedot (katuosoite, kaupunginosa, kortteli ja tontti/kylä ja tilan rekisterinumero)
– sekä hakijan että suunnittelijan yhteystiedot
• asemapiirros (Mittakaava 1:500 tai 1:200)
– rakennus/muutos, sen sijainti ja korkeusasema (rakennuksen alin lattiataso ja nurkkapisteet)
– pihajärjestelyt so. autopaikat ja kääntöpaikka (ajo tontille ja tontilta etuperin), ajoliittymän sijainti, leveys ja pituuskaltevuus
– piha-alueen korkeustiedot
– suunniteltu putkien liitoskohdan sijainti
– pintavesisuunnitelma, jossa on tiedot liitoskohdasta, avo-ojan toimivuudesta (esim. vaaitustulokset) tai imeytysjärjestelyt (maaperän imeytyskyky, imeytyskaivon, imeytyskentän suunnitelma ja ylivuoto)
– pelastustie
• pintavaaituskartta ja tiedot tulevista pihakoroista
• johtokartta

Mikäli hankkeeseen liittyy jotain poikkeuksellista tai muuta erikseen sovittua, kuten poikkeavat päätökset ja sopimukset, tulee niistä ilmoittaa jo lausuntoa haettaessa.

Huh-huh…!

No, ei tässä sitten muuta kuin hihat heilumaan. Ja kun talo sijaitsee vielä melualueella, niin pitää teettää varsinaisen rakennusluvan liitteeksi vielä ääneneristyssuunnitelmakin, joka pitää toimittaa kahtena kappaleena.