Meluselvityksistä yllättäviä lisäkustannuksia

Vantaa taitaa olla lentokentän takia niitä harvoja kaupunkeja Suomessa, joissa rakennuslupahakemuksen liitteeksi saatetaan vaatia ääneneristyssuunnitelmat.

Rekolan ja Koivukylän ylitse ei juurikaan koneet lentele (tai lentää muutama viikossa, niihin on niin tottunut ettei niitä enää kuule), koska alue sijaitsee kiitoratojen ”kainalossa”, niin että kenttien käyttöasteesta ja tuulen suunnasta riippuen koneet laskeutuvat joko Korson tai Tikkurilan ylitse. Liikenteen melua kuitenkin on joka paikassa, ja ison kylätien varressa tietysti enempi kuin pienen tonttitien päässä. Vantaalla on myös melukartat, joista näkee oman alueensa melun määrän.

Meillä sijainti sattuu kyläteiden risteyksessä sellaiseen melukohtaan, että desibelitaso on 50-64 db, ja että ääneneristyssuunnitelma pitää rakennusluvan liitteeksi tehdä. Omakotitalon ulkovaipan ääneneristävyyden mitoitus ja lausunto maksaa asiantuntijan tekemänä noin 800 € (sis. alv 23%). Toivotaan että sellainen pelkästään riittäisi, tai tällä nyt ainakin lähdetään kokeilemaan kepillä jäätä.

Mikäli kuitenkin kävisi niin, että Vantaan kaupunki vaatiikin laajemmat selvitykset melun torjunnasta/hallinnasta, niin sitten kustannuksia tulee aika äkkiä aika paljon lisää. Säännösten mukaan piha-alueella tulisi alittaa ulkomelutasojen vaatimukset 55/50 dB (päivällä/yöllä). Ulkomelutasoja ei voi selvittää muutoin kuin tekemällä meluselvityksen. Joskus näistä vaaditaan myös käyttöönoton yhteydessä tarkastusmittaus. Tuo meluselvitys on paljon laajempi ja työläämpi kuin rakennuksen ulkoseinän mitoitukset ja lausunnot, ja sille tulee hintaa arviolta 2500 € (sis. alv).

Arkkitehti piirtää piha-aidan nyt uusiksi niin, että sen korkeutta nostetaan. Aita voidaan myös sisäpuolelta tehdä mahdollisimman massiiviseksi, vaikka rimoitusta ja muuta pintamateriaalia käyttäen vaikutelma kadulle päin olisikin mahdollisimman siro.

Talon sisätilojen osalta melutaso yritetään saada hallintaan niin, että seinärakenne ja ikkunavalinnat tehdään nyt saatavien mitoitusten mukaisesti, ja raitisilma otetaan sisäpihan puolelta. Tuuletusikkunoita tai raitisilmaventtiileitä ei kadun puolen ikkunoihin tule.

Tällä hetkellä ongelmia ei nähdäkseni alueella ole, ja monissa taloissa on asuttu jo viime vuosisadan alusta asti. Tulevaisuuden liikennemääärillä ja melutasoilla tilanne saattaa olla kuitenkin oleellisesti erilainen, eli siinä mielessä nämä suunnitelmat ja selvitykset ovat toki hyvä asia.

Hurjat määrät paperia rakennusluvan hakemisessa!

Rakennuslupahakemuksen liitteitä tarvitaan yhteensä noin 11 kpl. Melkoinen määrä papereita! Eikä se määrä, vaan myös papereiden saaminen kestää.

Esim. ”lausunto kunnallistekniikasta” tarvitaan, ja sen saaminen kestää 2-5 viikkoa. Taitaa tulla kesä ennen kuin saadaan lupa aloittaa… No, jälkiviisaana voi todeta, että olisi pitänyt surffailla Vantaan kaupungin nettisivuilla jo aiemminkin, koska siellä olisi ollut hyvä neuvo: ”Lausunto kunnallistekniikasta tulee hakea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ennen rakennusluvan vireillepanoa”. Ja tämän yhden liitteen saamiseksi tarvitaan sille vielä omat liiteensä, jotka Vantaan kaupungin nettisivujen mukaan ovat seuraavat:

Tarvittavat asiakirjat
• Lausuntopyyntölomake
– tontin/rakennuspaikan tiedot (katuosoite, kaupunginosa, kortteli ja tontti/kylä ja tilan rekisterinumero)
– sekä hakijan että suunnittelijan yhteystiedot
• asemapiirros (Mittakaava 1:500 tai 1:200)
– rakennus/muutos, sen sijainti ja korkeusasema (rakennuksen alin lattiataso ja nurkkapisteet)
– pihajärjestelyt so. autopaikat ja kääntöpaikka (ajo tontille ja tontilta etuperin), ajoliittymän sijainti, leveys ja pituuskaltevuus
– piha-alueen korkeustiedot
– suunniteltu putkien liitoskohdan sijainti
– pintavesisuunnitelma, jossa on tiedot liitoskohdasta, avo-ojan toimivuudesta (esim. vaaitustulokset) tai imeytysjärjestelyt (maaperän imeytyskyky, imeytyskaivon, imeytyskentän suunnitelma ja ylivuoto)
– pelastustie
• pintavaaituskartta ja tiedot tulevista pihakoroista
• johtokartta

Mikäli hankkeeseen liittyy jotain poikkeuksellista tai muuta erikseen sovittua, kuten poikkeavat päätökset ja sopimukset, tulee niistä ilmoittaa jo lausuntoa haettaessa.

Huh-huh…!

No, ei tässä sitten muuta kuin hihat heilumaan. Ja kun talo sijaitsee vielä melualueella, niin pitää teettää varsinaisen rakennusluvan liitteeksi vielä ääneneristyssuunnitelmakin, joka pitää toimittaa kahtena kappaleena.